CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI KCN BÀU XÉO VÀ KCN AN PHƯỚC – FACTORY FOR LEASE IN BAU XEO AND AN PHUOC INDUSTRIAL ZONE

12-01-2022 08:59

Hiện nay chúng tôi có :

Currently we have:

  1. Tại Khu công nghiệp Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom:

    At Bau Xeo Industrial Zone, Trang Bom District:

  • Xưởng 1: Diện tích đất 8.250 m2, trong đó diện tích các công trình 3.946 m2

Workshop 1: Total land area is 8,250 m2, in which area of ​​works is 3,946 m2

  • Xưởng 2: Diện tích đất 10.314 m2, trong đó diện tích các công trình 6.507 m2.

Workshop 2: Total Land area is 10,314 m2, in which area of ​​works is 6,507 m2.

  • Xưởng 3: Diện tích đất 16.235 m2, trong đó diện tích các công trình 9.806 m2.

Workshop 3: Total Land area is 16,235 m2, in which the area of ​​works is 9,806 m2.

  • Giá cho thuê xưởng: 3,8 USD/m2/tháng.

Rental price: 3.8 USD/m2/month.

Xưởng đã được xây dựng hoàn chỉnh và có thể sử dụng ngay. Thủ tục pháp lý đầy đủ, bên thuê nhà xưởng có thể thực hiện việc xin phép thành lập công ty, nhập khẩu thiết bị, hàng hóa ngay khi ký hợp đồng thuê.

The workshop has been completely built and is available for immediate use. With full legal procedures, the lessee can apply for investment license, import equipment and goods right after signing the lease contract.

  1. Tại KCN An Phước, Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

At An Phuoc Industrial Zone, Long Thanh District, Dong Nai Province.

  • Diện tích đất 16.008 m2, trong đó diện tích các công trình 9.263 m2.

Total land area is 16,008 m2, in which the area of ​​works is 9,263 m2.

  • Khởi công xây dựng và hoàn thành trong năm 2022.

Complete the construction in 2022

  • Giá cho thuê: 3,8 USD/m2.

Rental price: 3.8 USD/m2

Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Kumbu.

Branch of Kumbu Company Limited.

Địa chỉ: Đường số 6 KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai.

Address: Road No. 6 Bau Xeo Industrial Zone, Trang Bom, Dong Nai.

Người liên hệ: Nguyễn Đức Hưng: 0938677714 | Trần Ngọc Hải: 0908511291.

Contact person: Nguyen Duc Hung: 0938677714 | Tran Ngoc Hai: 0908511291.

Email: kumbu.ltd@gmail.com

CÔNG TY TNHH MTV KUMBU

Trụ sở:  Số 1559/13/11 Phạm Văn Thuận, P. Thống nhất, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Hotline: 0938 677 7140908 511 291
Email: kumbu.ltd@gmail.com
Website: kumbu.vn